เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เบ๊ทเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด 

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับทำความสะอาดครบวงจรแนวใหม่ ที่จะดูแลกระบวนการทำความสะอาดให้แก่ผู้บริโภคทุกขั้นตอน

ด้วยเทคโนโลยีน้ำยาแบบใหม่สูตรที่ทางบริษัทคิดค้นขึ้นมาจะทำให้การทำความสะอาดของลูกค้า ดีกว่าและสะอาดกว่า

 

และทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะบริการทำความสะอาดของเรา จะทำให้บ้านคุณและธุรกิจคุณ Professinal มากขึ้น

ภายใต้ สโลแกนที่มีชื่อว่า "เราทำได้ดีกว่า" 

Visitors: 69,638