บริการทำความสะอาดครบวงจร(ฺBig Cleaning)

บริการทำความสะอาดครบวงจร(ฺBig Cleaning)

รับทำความสะอาดครั้งใหญ่ หรือที่นิยมเรียกกันว่า Big Cleaning ซึ่งเป็นการให้บริการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวจบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทำความสะอาด แบบครบทุกขั้นตอนซึ่งการทำความสะอาด แบบนี้จะใช้ระยะเวลาในการทำความสะอาด ประมาณ1-2 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ การให้บริการประเภทนี้ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน สโมสร ที่อยู่อาศัย ห้องชุด คอนโดมิเนียม ออฟฟิศและสำนักงานตลอดจนกลุ่มลูกค้าที่กำลังต้องการทำความสะอาดบ้าน ก่อนย้ายเข้าอยู่

"สะสาง (SERI) คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป

สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางสิ่งขอต่าง ๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และ ปลอดภัย

สะอาด (SEISO) คือ การทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน

สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป 

สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด"


  • บ้าน.jpg
    รายละเอียดการให้บริการ เก็บกวาดขยะ ดูดฝุ่นและทำความสะอาดประตูหน้าต่าง ทำความสะอาดกระจกและขอบเฟรม ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นโดยเ...

  • รง.jpg
    รายละเอียดการให้บริการ เก็บกวาดขยะ ดูดฝุ่นและทำความสะอาดประตูหน้าต่าง ทำความสะอาดกระจกและขอบเฟรม ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นโดยเ...
Visitors: 71,946